skip to Main Content
1469276635 Chustujy Chetver Pered Velukodnem 600×400

Как часто можно причащаться на Светлой седмице и как готовиться к Причастию?

http://pravlife.org/ru/content/kak-chasto-mozhno-prichashchatsya-na-svetloy-sedmice-i-kak-gotovitsya-k-prichastiyu

Наверх